mail-icon info@inoxcg.com
phone-icon +382 69 076 466
LISTA PROIZVODA

Dodatni materijal

ŽICA ZA ZAVARIVANJE kvaliteta Č4580, Č4574

za MIG postupak:

  • AISI 308 LSi Ø 1,0 mm /1,2 mm /1,6 mm
  • AISI 316 LSi Ø 0,8 mm /1,0 mm /1,2 mm

za TIG postupak:

  • AISI 308 LSi Ø 1,0 mm /1,2 mm /1,6 mm /2,0 mm /2,4 mm /3,2 mm
  • AISI 316 LSi Ø 1,0 mm /1,2 mm /1,6 mm /2,0 mm /2,4 mm /3,2 mm